Slechtvalk

Dierenweetjes.be

De slechtvalk - Alle vogelsoorten

De slechtvalk is een vogelsoort dat behoort tot de grootste valken die er bestaan. Met een snelheid van 350 km/h in duikvlucht is het de snelste vogel ter wereld. Slechtvalken komen bijna over de hele wereld voor en leven in kliffen en ravijnen.

 

Kenmerken

Het mannetje kan een totale lengte van 46 cm hebben, terwijl het vrouwtje tot 54 cm groot kan worden. De spanwijdte van een mannetje bedraagt 100 cm en van een vrouwtje 113 cm.

 

De wangen van de slechtvalk zijn wit en de kop heeft een zwarte kleur met witte schakeringen. De poten zijn fel geel en de snavel heeft een gele tot zwarte kleur. De buik is te kenmerken aan de witte kleur met zwarte tekeningen.

 

 

Voeding en broedplaatsen

De slechtvalk is een roofvogel en jaagt voornamelijk op andere vogels zoals duiven en eenden. In sommige gevallen jagen ze op landdieren zoals konijnen en muizen.

 

De slechtvalk maakt een nest in naaldbomen of op rotsen. Het legsel bestaat uit twee tot vijf eieren.

Extra weetjes over de slechtvalk

 

  • De slechtvalk heeft de eer om onze grootste inheemse valk te zijn.
  • De slechtvalk is geslachtsrijp van zijn tweede levensjaar.
  • Deze valken gaan een langdurende paarband aan.
  • Slechtvalken maken zelf geen nest. ze broeden in ondiepe holtes, op rotsen, hoge gebouwen of in speciale nestkasten, zoals dit in Vlaanderen het geval is. Uitzonderlijk gebruiken ze een oud kraaiennest.
  • Deze vogels bereiken een leeftijd van ongeveer 20 jaar in het wild.
  • Slechtvalken herkennen hun prooi tot op een afstand van 300 m.
  • Deze vogels kunnen ook ‘s nachts jagen, wanneer ze in de stad wonen. De straatverlichting zorgt dan voor voldoende licht om hun prooien in de lucht te grijpen. Trekvogels die ’s nachts overvliegen, kunnen zo ook op opgegeten worden.
  • Slechtvalken werden tijdens de Tweede Wereldoorlog geregeld afgeschoten, om de postduiven te beschermen.
  • In België is de slechtvalk een beschermde soort. Deze vogel stierf namelijk in de jaren ’60 uit als broedvogel in België. Een eerste jong werd na nestkastacties van de F.I.R. in 1996 hier geboren. In 2013 waren er ondertussen al 69 broedgevallen, en vlogen er 115 jonge slechtvalken uit.
↑ Ga naar top van pagina ↑

Aangeraden door Dierenweetjes