Roze pelikaan

Dierenweetjes.be

De roze pelikaan - Alle vogelsoorten

De roze pelikaan is een soort pelikaan, een van de meest algemene en wijdverbreide pelikanen dat voorkomt. Je kan hem vinden in een groot deel van Zuidoost-Europa, Afrika, West- en Centraal-Azië en India. Hij leeft in grote kolonies in meren, rivierdelta's, moerassen, baaien en rond binnenzeeën.

 

Kenmerken

De roze pelikaan heeft witte veren, vaak met een oranjeroze schijn (vooral in het broedseizoen) en de voorborst is geel. De slagpennen zijn zwart van kleur, dat kan je goed zien in de vlucht, waarbij ze contrasteren met de andere witte vere op de onderzijde. Hun snavel is grijzig geel, de grote keelzak is heldergeel, oranje of rozewit. De bovensnavel heeft aan het einde een scherpe haak. De roze pelikaan heeft korte, oranjeroze poten met tussen de vier tenen een zwemvlies. Zijn ogen zijn donkerbruin met daar rond naakte geelroze huid. De roze pelikaan heeft een lichaam van 140 to 178 cm lang en weegt 9 tot 11 kg. De spanwijdte van zijn vleugels is 2,7 tot 3,5 m. Ze zijn ook te herkennen aan hun lange snavel die 29 tot 47 cm lang kan worden.

 

Vrouwtjes zijn kleiner dan mannetjes. Verder zijn er geen uiterlijke verschillen.

De jonge roze pelikaan heeft een bruine mantel met grijs, de onderzijde is asgrauw. Ze hebben ook een donkere vleugelvoorrand.

 

Wanneer de roze pelikaan aan het broeden is heeft hij in plaats van de roze schijn een kuif, een gele halsvlek en worden de kleuren van de snavel en keelzak helderder.

 

 

Voeding en broedplaatsen

De roze pelikaan eet vooral vis, grote en kleine vissen. In Europa en Azië eet hij voornamelijk karperachtigen zoals karper, brasem, voorn, modderkruipers, snoek en baars. In Afrika eet hij voornamelijk tilapia's en andere cichliden. Hij is in staat om een vis van 1,85 kg in zijn geheel door te slikken. De roze pelikaan eet zo een 900 tot 1200 gram vis per dag.

 

Wanneer een koppeltje elkaar heeft gevonden zonderen ze zich af van de groep om hun band te verstevigen. Daarna voegen ze zich weer bij de groep, maar het mannetje wijkt niet van het vrouwtje haar zijde. Het vrouwtje kiest dan een nestplaats, deze bevindt zich meestal in rietkragen of lage zand- en moddereilandjes in rivierdelta's en ondiepe (visrijke) meren. Roze pelikanen broeden in een broedkolonie met de andere pelikanen van de groep. Het nest bestaat uit riet, lisdodde en twijgen tussen platgetrapt riet.

Extra weetjes over de roze pelikaan

 

  • Er wordt op de roze pelikaan gejaagd voor van zijn keelzak.
  • Het dier wordt ook bedreigd door overbevissing.
  • Over heel de wereld blijven er slechts 10 000 koppels over.
  • 70% van de populatie roze pelikanen brengt hun zomer door aan de Donaudelta. Hier zijn ze dan ook wettelijk beschermd.
↑ Ga naar top van pagina ↑

Aangeraden door Dierenweetjes