Kaffergierzwaluw

Dierenweetjes.be

De kaffergierzwaluw - Alle vogelsoorten

De kaffergierzwaluw is een kleine gierzwaluw. Ze hebben korte benen en gebruiken deze enkel voor zich vast te klapen aan verticale oppervlakken. Kaffergierzwaluwen bevinden zich zelden op de grond en brengen het grootste deel van hun leven door in de lucht.

 

Kenmerken

De kaffergierzwaluw is vooral te kenmerken aan zijn kleine lichaam

(ten opzichte van andere gierzwauwen). Ze zijn gemiddeld 14-15.5 cm lang en hebben een korte gevorkte staart. De kleuren zijn voornamelijk grijs met witte tekeningen. Je kan zijn vleugels goed herkennen aan hun boemerangachtige vorm.

 

De kaffergierzwaluw is van uiterlijk vergelijkbaar met de huisgierzwaluw, maar is smaller, donkerder en heeft een meer vertakte staart.

 

 

Voeding en broedplaatsen

Het dieet van de grote tafeleend bestaat voornamelijk uit zaden, bladeren, knollen, wortels, slakken en insectenlarven. De grote tafeleend heeft grote zwemvliezen die goed zijn aangepast om te duiken. De snavel laat hem toe om makkelijk knollen op te graven.

 

Het broedgebied van de grote tafeleend bevindt zich voornamelijk in de moerassen van Noord-Amerika. De grote tafeleend kiest elk jaar een nieuwa partner tijdens de winter en trekt hiermee naar de broedplaatsen. Een grote tafeleend legt een nest van gemiddeld 5-11 eieren. Deze eieren zijn te herkennen aan hun groene kleur.

Extra weetjes over de kaffergierzwaluw

 

  • Het verspreidingsgebied van de kaffergierzwaluw bevindt zich op het zuidelijk Ibirische Schiereiland, centraal Marokko en in Afrika ten zuiden van de Sahara.
  • De kaffergierzwaluw produceert een gutturaal gekwetter, lager dan dat van een gierzwaluw.


  • Deze vogel leeft voornamelijk Bij steden en dorpen.
  • De kaffergierzwaluw broedt in verlaten nesten van zwaluwen, vooral die van Roodstuitzwaluwen.


  • Deze vogel voedt zich met insecten en andere vliegende ongewervelde. Hij foerageert nabij een kolonie, vaak op grote hoogte.
↑ Ga naar top van pagina ↑

Aangeraden door Dierenweetjes