Roodrugspin

Dierenweetjes.be

De roodrugspin - Alle spinnen

De roodrugspin is één van de meest dodelijke spinnen ter wereld. Deze spinsoort komt voor in Australië en wordt beschouwd als een nauwe verwant van de dodelijkste spin ter wereld, namelijk de zwarte weduwe.

 

Kenmerken

Het vrouwjte is te herkennen aan haar donkere zwarte lijf met op de rug een rode tekening. deze tekening kan vergeleken worden met een dubbele ruitaftekening. De lengte van het lichaam van het vrouwtje is ongeveer 1 cm. Het mannetje daarentegen is veel kleiner en wordt gemiddeld maar 3 milimeter lang.

 

De vrouwelijke roodrugspin is veel agressiever dan het mannetje. Het mannetje wordt dan ook, net zoals bij de zwarte weduwe, direct na de paring opgegeten door het vrouwtje.

 

 

Voeding

De roodrugspin jaagt voornamelijk op insecten, maar kunnen ook op dieren jagen die veel groter zijn dan zijzelf. Enkele voorbeelden hiervan zijn kleine hagedissen en kleine kikkers.

 

 

Dodelijk gif

De roodrugspin beschikt over gif dat dodelijk kan zijn voor de mens. Echter is de kans klein dat de nodige hoeveelheid gif vooraleer het dodelijk is met één beet kan binnendringen in een menselijk lichaam.

 

Het gif van de roodrugspin zorgt ervoor dat het zenuwstelsel aangetast. Dit gaat meestal gepaard met heftige pijnen. Mensen die gebeten worden door deze spin vertonen meestal de volgende symptomen:

 

- Overmatig zweten

- Misselijkheid

- Verslapping van de spieren

- Heftige pijnen, vooral op de plaats van de beet

 

Iemand die gebeten wordt door een roodrugspin moet zo snel mogelijk behandeld worden met een antiserum. Daarom is het belangrijk dat men tijdig een ambulance belt om de te behandelen persoon naar het ziekenhuis te vervoeren.

Extra weetjes over de roodrugspin

 

 • De roodrugspin wordt vaak aanzien voor een zwarte weduwe. Toch zijn dit twee verschillende spinnen.
 • Een beet van de roodrugspin is niet dodelijk voor de mens maar wel uiterst gevaarlijk.
 • De jonge spinnetjes hun gif is al even sterk als dat van hun oudere soortgenoten.
 • De spin voedt zich met kleine hagedissen, middelmatige en grote insecten.…
 • De roodrugspin voedt zich zo vaak als mogelijk maar ze kunnen als het niet anders gaat tot 100 dagen zonder eten.
 • Na ongeveer 3 maanden zijn de mannetjesspinnen al volwassen. Bij de vrouwtjes duurt dit langer.
 • De levensduur van de mannetjes is dan ook maar ongeveer 6 maanden. De mannetjes zullen vaak sterven nadat ze gepaard hebbenn ofwel door hun leeftijd ofwel doordat het vrouwtje hem opeet.
 • Onze vrouwtjes kunnen tot ongeveer 3 jaar leven.
 • Het vrouwtje is in staat om het sperma van een keer te paren voor maximaal 2 jaar op te slaan.
 • Uit de zaaadcellen van het mannetje is het vrouwtje in staat eitjes te maken.
 • De vrouwtjes kunnen dus uit een keer paren verschillende keren baby's krijgen.
 • Na de geboorte van de baby's zijn, worden ze weg geblazen door de wind. Zo verspreiden ze zich.
↑ Ga naar top van pagina ↑

Aangeraden door Dierenweetjes