Haplopelma schmidti

Dierenweetjes.be

De Haplopelma schmidti - Alle spinnen

De Haplopelma schmidti is een spinnensoort die behoort tot de groep van vogelspinnen. Ze leven in een groot deel van Zuidoost-Azië en behoren tot de meest giftige spinnensoorten ter wereld.

 

Kenmerken

De Haplopelma schmidti is een spinnensoort die te herkennen is aan zijn enorme grootte en donkerbruine kleur. Een volwassen exemplaar kan een beenspanwijdte hebben tot wel 14 centimeter.

 

Zoals bij alle ander vogelspinnen zijn de brandharen bij de Haplopelma ook opvallend aanwezig op het lichaam en de poten. Deze brandharen dienen als een verdedigingsmechanisme tegen zijn vijanden. Door met de achterpoten tegen het achterlijf te wrijven komen deze haartjes vrij in de lucht. Wanneer ze ingeademd worden resulteert dit in ernstige irritatie van de longen en de luchtwegen.

 

 

Voeding en leefgebied

De Haplodelma schmidti leeft in de regenwouden van China en Vietnam. Ze leven voornamelijk op de grond en graven zichzelf in, wachtend op hun prooi. Wanneer ze de kans krijgen om hun prooi aan te vallen, doen ze dit door zich vast te hechten aan hun prooi. Dit doen ze met hun lange voorpoten. Hierna spuiten ze hun gif in de prooi. Dit gif is een neurotoxine van de hoogste klasse. Wanneer een gezonde mens gebeten wordt, is dit in de meeste gevallen niet levensbedreigend en is dit te behandelen met een tegengif. Echter zijn er gevallen gekend waarbij mensen die gebeten werden door deze spinnensoort, heel wat moeite kregen om zich te kunnen bewegen. Bij zwakke of zieke mensen is de beet ernstiger. Er zijn gevallen bekend die overleden aan de beet van deze spinnensoort.

↑ Ga naar top van pagina ↑

Aangeraden door Dierenweetjes